×

การแข่งขันหาโลกใบใหม่ ประวัติศาสตร์การสำรวจโลก (Part2/3)

10.11.2022
  • LOADING...

เอพิโสดนี้จะพูดถึงการแข่งขันในการสำรวจโลกระหว่างราชสำนักสเปนและโปรตุเกส ที่นำไปสู่การเกิดขึ้นของ ‘สนธิสัญญาตอร์เดซิยัส’ ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการแบ่งเขตพื้นที่ในการเดินเรือสำรวจโลก เมื่อสองมหาอำนาจทางทะเลของโลกมีความเห็นไม่ตรงกัน ปัญหาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นภายในเรือจะนำพาไปสู่ปัญหาระหว่างประเทศอย่างไร รวมถึงวิวัฒนาการของการวาดแผนที่โลกจะเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน, พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader วรรษมล สิงหโกมล

Webmaster ไชยพร ศิริกลการ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising