×

ความก้าวหน้าทางสิทธิมนุษยชนโลกและการเติบโตในไทย สู่ความเท่าเทียมของทุกชีวิต

09.12.2021
  • LOADING...

นอกจากวันที่ 10 ธันวาคม จะเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้ว วันนี้ยังเป็นวัน ‘วันสิทธิมนุษยชนสากล’ ด้วย แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเติบโตมาอย่างไร เอพิโสดนี้จะพาไปดูจุดเริ่มต้นของความเชื่อเรื่อง ‘มนุษย์มีสิทธิที่เท่าเทียมกับมนุษย์ผู้อื่นมาตั้งแต่กำเนิด’ ไปจนถึงการเติบโตในประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ทำหน้าที่ตรวจสอบและส่งเสริมสิทธิของทุกคนอย่างเท่าเทียมตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้ง 30 ข้อ 

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 
 

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin เอกราช มอเซอร์

Proofreader ภาวิกา ขันติศรีสกุล

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน จำปาวัน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARClose Advertising