×

เล่าประวัติศาสตร์ราชวงศ์ซ่ง ผ่านวรรณกรรมจีน (Part 1/2)

24.10.2022
  • LOADING...

การศึกษาประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการติดตามเรื่องราวผ่านวรรณกรรมจีน สามารถทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์ง่ายยิ่งขึ้น แต่มีตัวละครใดบ้างที่มีตัวตนจริงอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์ เอพิโสดนี้จะพาไปหาคำตอบผ่านการศึกษาประวัติศาสตร์จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง ที่ปกครองแผ่นดินจีนรวม 339 ปี ผ่านเรื่องราวของวรรณกรรมจีนเรื่อง ‘เปาบุ้นจิ้น’ และ ‘ขุนศึกตระกูลหยาง’ ตัวละครใดบ้างที่มีตัวตนจริงตามบันทึกประวัติศาสตร์ สามารถติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน , พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ณัชชยา เมธากิตติพร

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising