×

ศึกชิงน้ำมันตะวันออกกลาง พลังงานกับการเมืองใต้ผืนทราย

04.10.2022
  • LOADING...

น้ำมัน ถือเป็นสินค้าระหว่างประเทศที่แฝงไปด้วยมิติทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ จนทำให้ ‘พื้นที่ตะวันออกกลาง’ กลายเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้ง

 

ทำไมตะวันออกกลางถึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขยายอำนาจของชาติตะวันตก สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นสำรวจพื้นที่และขุดพบน้ำมันนอกพื้นที่ประเทศตัวเองได้อย่างไร จาก ‘น้ำมัน’ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แปลงไปสู่เชื้อเพลิงสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางได้อย่างไร ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 


 

Credits

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน , พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader ชนเนตร ลอยครุฑ

Webmaster อารยา ปานศรี

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising