×

ภัยพิบัตินิวเคลียร์ จุดเปลี่ยนด้านพลังงานทางเลือกของมวลมนุษยชาติ (Part 3/3)

13.10.2022
  • LOADING...

การเกิดขึ้นของ ‘โศกนาฏกรรม Chernobyl’ นำไปสู่กระแส ‘Nuclear Renaissance’ ที่มาพร้อมกับความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ถึงแม้ว่ามนุษย์จะหาวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากเตาปฏิกรณ์ แต่ท้ายที่สุดกลับเกิดเหตุการณ์ระเบิดของเตาปรมาณูอีกครั้งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิ ประเทศญี่ปุ่น

 

ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่งผลอะไรกับแหล่งพลังงานทางเลือกที่ ‘เคย’ เป็นความหวังของมวลมนุษยชาติ และนำไปสู่การตั้งคำถามในอนาคตถึงเส้นทางของพลังงานนิวเคลียร์ ติดตามได้ในเอพิโสดนี้

 


 

ติดตาม 8 Minutes History
ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่คุณสะดวก

 

Credits

 

The Host วิทย์ สิทธิเวคิน

Project Manager ปวริศา ตั้งตุลานนท์

Show Producer อธิษฐาน กาญจนะพงศ์, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

Creative นัทธมน หัวใจ, ภัควัตน์ ฟองดี                                                 

Sound Editor เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์

Sound Designer & Engineer กฤตพล จียะเกียรติ

Recording Engineer ขจีพรรณ วิจิตรรัตน์

Art Director ฉัตรชัย เฉยชิต

Channel Manager เชษฐพงศ์ ชูประดิษฐ์

Channel Admin นิพพิชฌน์ ชุลีนวน , พฤกษา แซ่เต็ง

Proofreader นัฐฐา สอนกลิ่น

Webmaster พงศกร เพ่งพิศ

Social Media Admins สุทธกิตติ์​ สุทธาวรรณกุล, ธิติกร ลิ้มทองมณี, วนัชพร ดวงนิล, วิมลณัฐ พรศิริอนันต์   

Archive Officer ชริน ธนอุดมกรณ์, อาทิตยา อิสสรานุสรณ์, ฉัฐนภา โพธิ์เงิน

  • LOADING...

READ MORE

MOST POPULARX
Close Advertising