×

The Valley of the Kings

มัมมี่ฟาโรห์รามเสสที่ 2
7 มิถุนายน 2022

การค้นพบหีบศพมหาราชแห่งอียิปต์ มัมมี่ฟาโรห์รามเสสที่ 2

เอพิโสดนี้ จะพูดถึงวิธีการในการค้นพบหีบศพมัมมี่ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และความพยายามของทุกฝ่ายในการหาโบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดเจอพระศพของฟาโรห์รามเสสที่ 2 รวมทั้งมีการถอดความหมายของอักษร Hieroglyphic บนหลุมศพของฟาโรห์ เพื่อหาคำตอบว่าทำไมนักบวชโบราณถึงปกป้องหลุมศพของฟาโรห์จากผู้บุกรุกได้ยาวนานกว่า 3,000 ปี ก่อนกลายมาเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญให้ชาว...


X
Close Advertising