×

Enabling Act of 1933

8 Minutes History EP115
5 พฤษภาคม 2022

บทเรียนจากนาซีสู่ความมั่นคงของประชาธิปไตยเยอรมนี

หนึ่งในจุดพลิกผันที่ทำให้พรรคนาซีเยอรมนีได้รับคะแนนความนิยม คือเหตุการณ์ ‘ฟองสบู่แตกที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท’ ทำให้ประชาชาชนที่ขาดความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยไวร์มาร์หันมาเทใจให้กับพรรคนาซี แต่หลังจากที่ฮิตเลอร์ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรวบอำนาจไว้ที่ตนเองและสถาปนาตนเป็นผู้นำสูงสุด นำเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลก และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในเวลาต่อมา รวม...
The Holocaust
26 มกราคม 2022

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ‘The Holocaust’ สงครามที่เกิดจากอคติทางเชื้อชาติ

การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ หรือ Genocide คือสงครามที่รุนแรงและน่าหวาดกลัวที่สุดของมวลมนุษยชาติ เพราะเป็นสงครามที่เกิดจาก ‘อคติทางเชื้อชาติ’ เนื่องในวาระวันรำลึกถึงเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวสากล (International Holocaust Remembrance Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มกราคม 1945 ในช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง และนำไปสู่การปลดปล่อยผู้เคราะห์ร้ายชาวยิวที่ถ...


X
Close Advertising