×
323307

ฝุ่น PM 2.5 ทำเศรษฐกิจไทยเสียหาย 6 พันล้านบาท คนไทยควักเงิน 3 พันล้านบาทค่าสุขภาพ

22.01.2020
  • LOADING...

ผลกระทบจากฝุ่นพิษ PM2.5 ที่กำลังลอยตัวอยู่ในอากาศประเทศไทยในเวลานี้ ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับสุขภาพของประชาชนคนไทยเท่านั้น แต่ยังสร้างความเสียหายให้กับ ‘เศรษฐกิจไทย’ อีกด้วย 

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเบื้องต้น และคาดว่าปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เกิดขึ้นในกรอบระยะเวลา 1 เดือน (5 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563) จะสร้างความเสียหายให้กับภาคเศรษฐกิจไทยไม่ต่ำกว่า ​3.2-6 พันล้านบาท 

 

ค่าเสียหายดังกล่าวถือเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับกรอบระยะเวลาเดียวของปีที่แล้ว ที่ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ฝุ่นพิษ PM2.5 จะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไทยราว 2.6-6.6 พันล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในบางประเภทมีการปรับลดลง 

 

สำหรับค่าเสียโอกาสที่มาจากประเด็น ‘ด้านสุขภาพ’ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น การรักษาผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ / ระบบทางเดินหายใจ และผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้ / ระบบทางเดินหายใจ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัยและเครื่องฟอกอากาศอยู่ที่ประมาณ 2-3 พันล้านบาท 

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า สาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาขายหน้ากากเฉลี่ยตำ่กว่าปีที่แล้ว และประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังมีหน้ากากอนามัยเหลืออยู่จากการซื้อเก็บ

 

ส่วนค่าเสียโอกาสด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑลจะมีมูลค่าอยู่ที่ราว 1-2.4 พันล้านบาท (ผลกระทบจากการที่คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลชะลอหรืองดการเดินทางท่องเที่ยว) ขณะที่ค่าเสียโอกาสด้านอื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ตลาดนัด มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2-6 ร้อยล้านบาท 

 

ก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ 12 มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 (อ่านได้ที่ https://thestandard.co/12-measures-to-pm2-5-dust/) ทั้งยังยืนยันอีกด้วยว่า รัฐบาลไม่ได้มีความเห็นว่า เรื่องฝุ่นเป็น ‘เรื่องปกติ’ และไม่เคยคิดว่าจะไม่ให้ความสำคัญแต่อย่างใด

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories