×

นายกฯ หารือทูตเกาหลีใต้ ร่วมมือไทย-เกาหลีใต้ ผลักดัน Soft Power หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว

โดย THE STANDARD TEAM
21.04.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (21 เมษายน) มุนซึงฮยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ 

 

นายกรัฐมนตรียินดีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ที่มีความใกล้ชิดและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องกว่า 60 ปี แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด ทั้งสองยังคงมีการหารือและแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน รวมถึงมีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาด 

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีหวังว่าทั้งสองประเทศจะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย จะช่วยสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้กว่า 10 ปี ให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือกับการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยในทุกด้าน 

 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยยังได้ชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีความใกล้ชิดและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดมา โดยเฉพาะความช่วยเหลือในช่วงสงครามเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีใต้ซาบซึ้งและขอบคุณในความช่วยเหลือของไทย นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังมีความสัมพันธ์ในระดับประชาชนที่ใกล้ชิด ยาวนาน ชาวเกาหลีใต้นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ และชื่นชอบอาหารไทยเป็นอย่างมาก ขณะที่ชาวไทยนิยมเรียนภาษาเกาหลีเป็นอันดับหนึ่ง สะท้อนความผูกพันอันใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ 

 

อย่างไรก็ดี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเห็นว่าทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก โดยเฉพาะความร่วมมือด้าน Soft Power อาหาร และการกีฬา 

 

โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือที่สำคัญต่างๆ ได้แก่

 

ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ไทยกับเกาหลีใต้มีความร่วมมือทางการทหารที่ใกล้ชิด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขยายความร่วมมือไปสู่ด้านอื่นๆ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายรักษาพลวัตของความร่วมมือ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ เนื่องจากมีการประชุมกรอบการหารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์กันต่อไป 

 

ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของการส่งเสริม Soft Power ของเกาหลีใต้ ซึ่งประเทศไทยก็มีชื่อเสียงเช่นกัน นายกรัฐมนตรีจึงเห็นว่าทั้งสองประเทศควรพัฒนาความร่วมมือในสาขานี้ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งยินดีที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายมีความชื่นชอบวัฒนธรรมของกันและกัน จะเป็นสะพานเชื่อมและขยายความร่วมมือไปยังสาขาอื่นๆ ได้ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าทั้งสองประเทศสามารถจับคู่วัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของกันและกัน รวมถึงการกีฬาที่ทั้งสองมีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

 

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลเกาหลีใต้ชุดใหม่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และสาธารณสุข พร้อมหวังว่าจะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ที่กรุงเทพมหานคร ด้านเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่พร้อมสานต่อความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ตลอดจนพร้อมสนับสนุนบทบาทไทยในการจัดการประชุมระดับผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ในปีนี้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising