×
330659


แนะวิธีออกกำลังกายไม่ให้เสียสุขภาพในช่วงฝุ่น PM2.5 ครองเมือง

13.02.2020
  • LOADING...

ในสภาวะฝุ่น PM2.5 ครองเมืองและไม่มีทีท่าจะหายไปอย่างถาวร การป้องกันตัวเองจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้ นอกจากจะต้องติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวัน (โดยสามารถเช็กผลฝุ่นละอองผ่านทางแอปพลิเคชันคุณภาพอากาศ) เราทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วย หลายคนเคยออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นประจำ แต่เมื่อเขตที่พักอาศัยปกคลุมไปด้วยค่าฝุ่น PM2.5 ที่เกินมาตรฐาน จะทำอย่างไรดีให้ตัวเองสามารถออกกำลังกายแบบไม่เสียสุขภาพ เรามีวิธีดีๆ ที่ทำได้ง่ายๆ มาฝาก 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories