×

มติรัฐสภา ‘ตีตก’ ร่างแก้ รธน. ฉบับประชาชน ในวาระที่ 1

โดย THE STANDARD TEAM
17.11.2021
 • LOADING...
มติรัฐสภา ‘ตีตก’ ร่างแก้ รธน. ฉบับประชาชน ในวาระที่ 1

วันนี้ (17 พฤศจิกายน) ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาลงคะแนนในวาระที่ 1 ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 (ขั้นรับหลักการ) ซึ่ง พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Re-Solution และผู้ริเริ่มในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,247 คน เป็นผู้เสนอ

 

ผลปรากฏว่า ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติ ดังนี้

 

 • รับหลักการ  206 เสียง (ส.ส. = 203 + ส.ว. = 3) 
 • ไม่รับหลักการ 473 เสียง (ส.ส. = 249 +  ส.ว. = 224)
 • งดออกเสียง 6 เสียง (ส.ส. = 3 + ส.ว. = 3) 

 

สำหรับเงื่อนไขของการลงมติผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1 ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 256 ดังนี้

 

 • ต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบ (รับหลักการ) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (ส.ส. = 475 + ส.ว. = 248 รวม 723 คน) กึ่งหนึ่งคือ 362 เสียง

  

 • ต้องมีเสียง ส.ว. เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ ส.ว. ทั้งหมดที่มีอยู่ คือ 83 เสียงขึ้นไป

 

จะเห็นว่ามีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งสองสภา เป็นอันว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน วาระที่ 1 ไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐสภา

 

ขณะที่มี ส.ว. ที่ลงมติรับหลักการบางคน เช่น เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, พิศาล มาณวพัฒน์, มณเฑียร บุญตัน 

 

สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอโดยภาคประชาชนเข้าสู่การพิจารณา iLaw ระบุ ร่างฉบับนี้มีชื่อเล่นว่าร่าง ‘รื้อระบอบประยุทธ์’ ที่มีข้อเสนอมุ่งหมายจะจัดการกับประเด็นปัญหาในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 ที่ทำให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้ ไม่ว่าจะได้รับความนิยมจากประชาชนมากน้อยเพียงใด และมีชุดข้อเสนอที่มีประเด็นหลากหลาย นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับโครงสร้างทางการเมือง โดยเฉพาะการเสนอให้มีสภาเดียว คือสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และให้ยกเลิกการมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

 

สำหรับข้อเสนอที่น่าสนใจในร่างรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอแก้ไข มี 7 ประเด็นที่ควรรู้ดังนี้

 

 1. เสนอให้มีการยกเลิก ส.ว. ใช้ระบบรัฐสภาเดี่ยว มีแต่ ส.ส. 500 คน ที่มาจากการเลือกตั้ง 

 

 1. เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญ-องค์กรอิสระ ที่มาจากระบบคัดเลือกของ คสช. พ้นตำแหน่ง และคัดเลือกใหม่

 

 1. เสนอให้ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของ คสช. และยกเลิกหมวดการปฏิรูปประเทศ 

 

 1. เสนอให้นายกฯ ต้องเป็น ส.ส. เท่านั้น 

 

 1. เสนอให้มีกลไกต่อต้านรัฐประหาร ชื่อว่า ‘การลบล้างผลพวงรัฐประหาร’ รวมทั้งยกเลิกการนิรโทษกรรมตัวเองของคณะรัฐประหาร

 

 1. เสนอเพิ่มอำนาจตรวจสอบให้ฝ่ายค้าน ตั้งคณะผู้ตรวจการกองทัพ คณะผู้ตรวจการศาล และคณะผู้ตรวจการองค์กรอิสระ 

 

 1. เสนอเพิ่มอำนาจการเข้าชื่อของประชาชน เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 20,000 คน ‘ตรวจสอบตุลาการ’ ที่ส่อทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายได้ 

 

 

ดูสรุปเนื้อหาได้ที่นี่

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising