×

สภาโหวตคว่ำร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ไม่เห็นชอบ 196 เสียง เห็นชอบ 194 เสียง เฉือนกัน 2 เสียง

โดย THE STANDARD TEAM
02.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (2 พฤศจิกายน) เมื่อเวลา 11.20 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือ ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่เสนอโดย เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เสนอในวาระที่ 2 หลังคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว เรียงตามมาตรา

 

สำหรับมาตรา 3 ของร่าง พ.ร.บ. เสนอให้ยกเลิกความในมาตรา 153 พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อไม่ให้เกิดการกีดกันการแข่งขันผ่านกำลังการผลิต กำลังแรงม้า ทุนจดทะเบียน และจำนวนพนักงาน

 

ต่อมา สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส. จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลุกขึ้นขอให้มีการพิจารณาว่า เมื่อวานนี้ (1 พฤศจิกายน) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ออกกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ในวันนี้ จึงอยากให้ตัวแทนรัฐบาลได้ชี้แจงว่ามีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องหรือเหมือนกับ พ.ร.บ. ที่กำลังแก้หรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

ทำให้ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ตอบกลับว่า ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของการพิจารณาสภา หากมีส่วนไหนตามขั้นตอนที่ต้องชี้แจงก็ให้ว่าไปตามการพิจารณา ก่อนที่จะเข้าสู่วาระตามขั้นตอนต่อไป

 

ต่อมา ส.ส. ได้อภิปราย โดยมีความเห็นเป็นไปในสองมุมคือ ต้องการให้ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ กับอีกส่วนต้องการให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงของรัฐบาลได้ประกาศใช้ หลังจบการพิจารณาเรียงรายมาตรา สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่ 1 ได้เปิดให้ลงมติในวาระ 3 ผลการลงมติปรากฏว่า

 

มีคะแนนเห็นชอบ 173 เสียง ไม่เห็นชอบ 177 เสียง งดออกเสียง 11 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง ทำให้ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ไม่ผ่านที่ประชุมสภา เป็นอันตกไป

 

ทันทีที่จบการลงคะแนน ปรากฏว่า ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นขอให้ที่ประชุมนับคะแนนใหม่ ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 85 เนื่องจากคะแนนห่างกันไม่ถึง 25 คะแนน โดยมีผู้รับรองตามข้อบังคับ พร้อมเสนอให้มีการนับคะแนนแบบขานชื่อ

 

สุชาติได้เห็นชอบตามที่ณัฐพงษ์เสนอ และเข้าสู่วาระการนับคะแนนใหม่ด้วยวิธีการขานชื่อ

 

หลังการขานชื่อลงคะแนน ผลการลงมติปรากฏว่า

เห็นชอบ 194 เสียง
ไม่เห็นชอบ 196 เสียง
งดออกเสียง 15 เสียง

ทำให้ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ไม่ผ่านที่ประชุมสภา เป็นอันตกไป


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising