×

เทียบกฎกระทรวงผลิตสุรา ปี 2560 vs. ปี 2565 vs. ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า

โดย THE STANDARD TEAM
02.11.2022
  • LOADING...

วานนี้ (1 พฤศจิกายน) ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวงการผลิตสุราฉบับใหม่ ปี 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้ (2 พฤศจิกายน) โดยเป็นการแก้กฎกระทรวงในปี 2560 

 

อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลได้ตั้งข้อสังเกตว่าการแก้ไขกฎกระทรวง ยิ่งทำให้เกิดการล็อกการผลิตสุราเสรีและสุราพื้นบ้านมากขึ้นกว่าเดิม ขณะเดียวกันการเร่งประกาศใช้กฎกระทรวงก่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สุราก้าวหน้า ที่ เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 1 วันก่อนพิจารณากฎหมายฉบับนี้ เป็นไปเพื่อการคว่ำร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า

 

THE STANDARD อ้างอิงข้อมูลจาก บล็อกสุราไทย (Sura Thai) เปรียบเทียบสาระสำคัญระหว่างร่างกฎกระทรวงปี 2560 กับปี 2565 และร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภาขณะนี้

 

 

อ้างอิง: บล็อกสุราไทย (Sura Thai)

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising