×

ปานปรีย์ร่วมประชุมโต๊ะกลมหารือประเด็นโลกร้อน การค้า และการเงิน บนเวที World Economic Forum

โดย THE STANDARD TEAM
18.01.2024
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม Trade, Climate and Finance บนเวทีการประชุม World Economic Forum (WEF) ประจำปี 2024 ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีด้านการค้า สิ่งแวดล้อม และการคลัง จากทุกภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงผู้นำองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญ โดยมี สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย

 

การประชุมนี้เป็นเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ โดยเฉพาะการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่มีความเกี่ยวโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การค้า และการเงิน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้ย้ำความจำเป็นของการมียุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความมุ่งมั่นของไทยที่จะสานต่อการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย 

 

โดยเน้นย้ำ 3 ประเด็น ได้แก่ 

  1. การระดมทุนจากทุกแหล่ง เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund) ผ่านตลาดตราสารหนี้สีเขียว (Green Bond) 
  1. การผลักดันประเด็นนี้บนเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยยกตัวอย่างเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจแบบ Bio-Circular-Green (BCG) ของไทยในกรอบ APEC 
  1. การขจัดการกีดกันทางการค้าและส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคี โดยมีองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นแกนกลาง

 

อ้างอิง: 

  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising