×

‘OR’ เตรียมเปิดตัว All in One Application ปลายปีนี้ หวังเชื่อมต่ออีโคซิสเต็ม ขึ้นแท่นเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle

07.03.2022
  • LOADING...
‘OR’ เตรียมเปิดตัว All in One Application ปลายปีนี้ หวังเชื่อมต่ออีโคซิสเต็ม ขึ้นแท่นเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle

ออร์บิท ดิจิทัล บริษัทร่วมทุนระหว่าง OR และ BBIK เตรียมเปิดตัว All in One Application ปลายปีนี้ หวังขึ้นแท่นเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเชื่อมต่อทุกคนและสร้างการเติบโตร่วมกับทุกภาคส่วนแบบไร้ขีดจำกัด 

 

ออร์บิท ดิจิทัล (Orbit Digital) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (ถือหุ้น 100% โดย บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ OR) และบมจ.บลูบิค กรุ๊ป หรือ BBIK เปิดแผนผลักดันให้ OR ก้าวสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ผ่าน 3 โครงการดิจิทัลขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูล หวังสร้างรายได้และการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด 

 

วิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน OR กล่าวว่า ออร์บิท ดิจิทัล เป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญของ OR ในการยกระดับขีดความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งต่อยอดทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

 

โดยออร์บิท ดิจิทัล มีพันธกิจ 3 ประการ คือ การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างธุรกิจใหม่ และการบ่มเพาะองค์ความรู้และสร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมจากภายในองค์กร

 

“การผลักดันโครงการต่างๆ ของ OR ผ่านออร์บิท ดิจิทัล จะเป็นการร่วมใช้ความเชี่ยวชาญของทั้ง OR ในด้านธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของ BBIK ในด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อร่วมกันสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างไร้ขีดจำกัด” วิศนกล่าว 

 

ราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ ORion และกรรมการบริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า ภายในปี 2565 จะมีการเปิดตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มที่จะเป็นการเชื่อมต่อผู้บริโภค และบริการต่างๆ ของ OR และพันธมิตรภายใน 1 แอปพลิเคชัน (All in One Application) โดยจะเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาฟีเจอร์ที่หลากหลาย ทั้งในฝั่งของ Mobility และ Lifestyle ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าในทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการเติบโตร่วมกับพันธมิตร

 

“All in One Application น่าจะเปิดตัวในปลายปีนี้ โดยคาดว่าจะมีธุรกรรมในอีโคซิสเต็มของ OR ผ่านทางแอปนี้มากกว่าจำนวนธุรกรรมเดิมในปัจจุบันของ OR ที่อยู่ที่ 2.5 ล้านรายการ และจะเชื่อมกับร้านค้าเพิ่มเป็นหลักแสนราย ทั้งนี้ OR มองว่าแอปนี้เป็นทั้งผู้เชื่อมโยงอีโคซิสเต็มภายใน OR ทั้งหมด และเป็น New S-Curve ของกลุ่มบริษัท” ราชสุดากล่าว 

 

ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า ออร์บิท ดิจิทัลได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการด้านดิจิทัลของ OR โดยแบ่งแนวทางการทำงานออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งประกอบด้วย 

  • ระยะที่ 1 การจัดตั้งและพัฒนาทีมงาน 
  • ระยะที่ 2 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและเซอร์วิสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • ระยะที่ 3 การทำ Data Monetization 

 

โดยในปี 2565 ออร์บิท ดิจิทัลมีแผนพัฒนา 3 โครงการสำคัญ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการทำงานระยะที่ 2 ได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Loyalty Management System โครงการพัฒนา All in One Application และโครงการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ระหว่าง OR และพันธมิตรธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และสามารถเริ่มใช้งานระบบทั้งหมดได้อย่างเป็นรูปธรรมในปี 2566 

 

“ออร์บิท ดิจิทัลเป็นผู้พัฒนาและผลักดันโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและเทคโนโลยีของ OR ทั้งหมด เพื่อปูทางให้ OR เป็นผู้นำด้าน Digital Mobility & Lifestyle ชั้นนำของประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาดังกล่าว จะสร้างรายได้ให้กับออร์บิท ดิจิทัลไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาทต่อปี” ปกรณ์กล่าว

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising