×

OR ประกาศ ‘6 กลยุทธ์’ ดันธุรกิจเติบโตยั่งยืน ย้ำเข้าตลาดหุ้นระดมทุนเพื่อขยายกิจการ

20.01.2021
  • LOADING...
OR ประกาศ 6 กลยุทธ์

ผู้บริหาร บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR)​ เปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันนี้ (20 มกราคม) ถึงแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ OR

ราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน กล่าวว่า OR ได้วาง 6 กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายธุรกิจ ประกอบด้วย

1. รักษาความเป็นผู้นำทั้งตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ในประเทศไทย
2. มุ่งส่งเสริมการเติบโตของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-oil) สร้างฐานรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร
3. ต่อยอดความสำเร็จ ความชำนาญ เพื่อการขยายตัวสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก
4. เสริมสร้างศักยภาพ ขยายโอกาสการเติบโตด้วยเทคโนโลยี และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data Analytics)
5. ลงทุนครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
6. มุ่งสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งประเทศชาติ สังคม ชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานอย่างสมดุล

พิจินต์ อภิวันทนาพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการเงิน กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน การขยายธุรกิจสำหรับตลาดพาณิชย์ การลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้า การขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 

 

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง, ฟินันซ่า, กสิกรไทย, เกียรตินาคินภัทร และทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี

ทั้งนี้ OR มีกระแสเงินสดที่มั่นคงจากกลุ่มธุรกิจน้ำมัน และมุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้เพิ่มจากกลุ่มธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-oil) ที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีการเติบโตและอัตรากำไรอยู่ในระดับสูง โดย OR มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 319,308.4 ล้านบาท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และมีกำไรสุทธิจำนวน 5,868.5 ล้านบาท สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้ OR ได้เปิดเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในช่วงราคา 16-18 บาท โดยผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจัดสรรด้วยวิธี Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึง

สำหรับผู้ถือหุ้น ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับจัดสรรหุ้น สามารถจองซื้อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25-28 มกราคม 2564 โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ OR ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories