×
410497

24 ตุลาคม 1945 – กำเนิดสหประชาชาติ (UN)

โดย THE STANDARD TEAM
24.10.2020
  • LOADING...
สหประชาชาติ (UN)

สหประชาชาติ (UN) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 1945 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีประเทศร่วมก่อตั้ง 51 ประเทศ

 

เป็นองค์การระหว่างประเทศที่กำเนิดขึ้นเป็นองค์การที่ 2 ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ต่อจากองค์การสันนิบาตชาติ ปัจจุบันมีสมาชิก 193 ประเทศ ประเทศสมาชิกล่าสุดคือสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (เข้าร่วมเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2011)

 

สำหรับประเทศไทย องค์การสหประชาชาติในประเทศไทยมี 18 หน่วยงานในทีมงานประจำประเทศที่ทำงานเพื่อช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หน่วยงานสหประชาชาติในประเทศไทยยังทำงานร่วมกันผ่านโครงการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น เอชไอวี การค้ามนุษย์ คณะการจัดการการดำเนินงาน (OMT) และกลุ่มงานเฉพาะเรื่อง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories