×

22 ธันวาคม 2562 วันเหมายัน

โดย THE STANDARD TEAM
22.12.2019
  • LOADING...
วันเหมายัน

วันนี้เป็นวันเหมายันที่กลางวันจะสั้นที่สุด และกลางคืนจะยาวนานที่สุดในรอบปี 

 

โดยปีนี้วันเหมายันตรงกับวันที่ 22 ธันวาคม เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและกลางคืนยาวที่สุดในรอบปี หรือที่คนไทยเรียกว่า ‘ตะวันอ้อมข้าว’ 

 

สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ วันนี้นับเป็นวันย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ ช่วงกลางวันจะยาวที่สุดในรอบปี นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน 

 

ในแต่ละปีจะมีปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ 4 ปรากฏการณ์ ได้แก่ วันวสันตวิษุวัต (กลางวันยาวนานเท่ากลางคืน), วันครีษมายัน (กลางวันยาวที่สุดในรอบปี), วันศารทวิษุวัต (กลางวันเท่ากับกลางคืน) และวันเหมายัน (กลางคืนยาวที่สุดในรอบปี) 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising