×

22 มีนาคม – วันน้ำโลก

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2024
  • LOADING...

วันน้ำโลก (World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ปี 1993 เพื่อให้ความสำคัญต่อปัญหาขาดแคลนน้ำ

 

เป้าหมายหลักของวันน้ำโลกคือ การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 6 คือ ‘น้ำและสุขาภิบาลสำหรับทุกคนภายในปี 2030’

 

ทุกปี UN-Water ซึ่งเป็นกลไกประสานงานด้านน้ำและสุขาภิบาลของ UN จะกำหนดธีมหรือแนวคิดของวันน้ำโลก โดยของปี 2024 คือ ‘น้ำเพื่อสันติภาพ (Water for Peace)’ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในการเข้าถึงน้ำในชุมชนและประเทศต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแย้ง ตลอดจนสร้างผลกระทบเชิงบวก และส่งเสริมความสามัคคี 

 

ภาพ: Michele Amoruso / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising