×

21 พฤศจิกายน 2021 – วันโทรทัศน์โลก

โดย THE STANDARD TEAM
21.11.2021
  • LOADING...
วันโทรทัศน์โลก

21 พฤศจิกายน ‘วันโทรทัศน์โลก’ เนื่องจากปัญหาของสื่อโทรทัศน์มีผลกระทบมากขึ้นทุกวัน เช่น การคุกคามถึงสันติภาพ ความปลอดภัย และยังเป็นสิ่งที่ล่อแหลมสำหรับผู้บริโภคสื่ออีกด้วย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบไปถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 

ดังนั้น ทางองค์การสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) จึงได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ ให้วันที่ 21 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น ‘วันโทรทัศน์แห่งโลก’ วันโทรทัศน์โลกไม่ได้มีการจัดพิธีฉลองอะไรใดๆ แต่เพื่อเป็นการแสดงถึงวันแห่งสัญลักษณ์เชิงเครื่องหมายสำหรับการสื่อสารและเผยแพร่ไปทั่วโลก

 

ขณะที่โทรทัศน์ขาวดำเครื่องแรกของโลก เป็นผลงานของ ‘จอห์น โลกี้ เบียร์ด’ ชาวสกอตแลนด์ โดยเขาทดลองส่งสัญญาณภาพอยู่นานหลายปี จนสามารถส่งภาพวัตถุไปยังเครื่องรับอีกเครื่องที่อยู่ห่างกันได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising