×

21 กันยายน 2021 – วันสันติภาพสากล (International Day of Peace)

โดย THE STANDARD TEAM
21.09.2021
  • LOADING...
International Day of Peace

วันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพโลก (International Day of Peace หรือ Peace Day) เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้รำลึกถึงความสูญเสียจากสงคราม ความเจ็บปวดจากการสู้รบที่ผ่านมา และเป็นวันที่ประชาชนทุกคนจะปล่อยวางจากความโกรธแค้น ความเกลียดชัง และหันหน้าเข้าหากันอย่างสันติ โดยวันดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1981 และถูกจัดขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising