×

20 มีนาคม – วันความสุขสากล (INTERNATIONAL DAY OF HAPPINESS)

โดย THE STANDARD TEAM
20.03.2023
  • LOADING...

วันความสุขสากล หรือ International Day of Happiness มีที่มาจากมติของที่ประชุมสหประชาชาติในวันที่ 12 กรกฎาคม 2012 ที่กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่คนทั่วโลกจะร่วมเฉลิมฉลองและตระหนักถึงความสุขซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ และยังใช้โอกาสนี้ในการเรียกร้องให้แต่ละประเทศผลักดันนโยบายเพิ่มความสุขให้กับประชาชนด้วย

 

วันความสุขสากลมีที่มาจากต้นแบบแนวคิดของประเทศภูฏาน ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก และใช้ดัชนีมวลรวมความสุข หรือ Gross National Happiness (GNH) แทนที่ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ Gross Domestic Product (GDP) โดย GNH ไม่ได้ใช้ชี้วัดการพัฒนาประเทศด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจ แต่ให้คุณค่ากับจิตใจที่ดีของประชาชนเป็นหลัก 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising