×

18 สิงหาคม – วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
18.08.2022
  • LOADING...
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงวันนี้ในปี 2411

 

ในเหตุการณ์ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาในวันอังคารขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2411 โดยจะเห็นเต็มดวงที่หว้ากอ และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสถลมารคไปที่นั่น ก็เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงจริงๆ ดังที่ทรงคำนวณ

 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มีมติเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising