×
313028

11 ธันวาคม 1946 ก่อตั้งยูนิเซฟ (UNICEF)

โดย THE STANDARD TEAM
11.12.2019
  • LOADING...
UNICEF

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF ก่อตั้งขึ้นโดยสมัชชาสามัญแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1946 เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เด็กในยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง จากจุดเริ่มต้นจวบจนวันนี้ UNICEF ยังคงให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา

 

UNICEF เริ่มงานในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2491 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัย และโภชนาการของเด็ก เราสนับสนุนโครงการเพื่อขจัดโรคร้ายในเด็ก โครงการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค และการจัดน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่ชนบท ตลอดจนการแจกจ่ายนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดและเกลือผสมไอโอดีน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories