×

3 กรกฎาคม – วันปลอดถุงพลาสติกสากล

โดย THE STANDARD TEAM
03.07.2020
  • LOADING...

วันที่ 3 กรกฎาคมของทุกปี ตรงกับวันปลอดถุงพลาสติกสากล หรือ International Plastic Bag Free Day เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีตัวการใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง จนก่อให้เกิดมลภาวะและคุกคามสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้

 

จากข้อมูลของ Zero Waste Europe ระบุว่าถุงพลาสติกส่วนใหญ่จะถูกใช้งานจริงๆ เฉลี่ยเพียงแค่ 25 นาทีต่อใบ แต่กลับต้องใช้เวลา 100-500 ปีในการย่อยสลาย (ขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติก) ซึ่งเฉลี่ยแล้วใน 1 นาทีจะมีคนทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกประมาณ 1 ล้านใบ ทำให้เกิดขยะมหาศาลที่ท้ายที่สุดก็ไหลลงสู่ท้องทะเลและยากต่อการกำจัดทิ้ง

 

กลับมาดูที่ประเทศไทย ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า ประเทศไทยผลิตและใช้ถุงพลาสติกประมาณ 45,000 ล้านใบต่อปี วันนี้อาจเป็นอีกวันที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้เราลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก ก่อนที่โลกของเราจะถูกทำร้ายไปมากกว่าที่เป็นอยู่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories