×

1 ธันวาคม 2021 – วันเอดส์โลก

โดย THE STANDARD TEAM
01.12.2021
  • LOADING...
World AIDS Day

วันเริ่มต้นเดือนธันวาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น วันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกจะร่วมกันใช้โอกาสนี้ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์

 

สำหรับรายงานโรคเอดส์ครั้งแรกในโลกที่สหรัฐอเมริกาในปี 1981 ประเทศไทยค้นพบผู้ป่วยเอดส์รายแรกของประเทศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย ศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1985 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising