×

1 ธันวาคม – วันเอดส์โลก

โดย THE STANDARD TEAM
01.12.2023
  • LOADING...

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็น ‘วันเอดส์โลก (World AIDS Day)’ เริ่มตั้งแต่ปี 1988 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลก โดยใช้โบแดงเป็นสัญลักษณ์สากล ที่แสดงถึงการตระหนักรู้ การสนับสนุน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ HIV อีกทั้งยังเป็นการย้ำเตือนว่า HIV และโรคเอดส์ยังคงอยู่

 

โรคเอดส์เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี 1981 แต่ในขณะนั้นจะรู้จักเพียงเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น และต่อมามีการแพร่ระบาดทั่วโลกอย่างรวดเร็ว จนมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา

 

ขณะที่ทั่วโลกมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันเอดส์โลก เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนให้ความเห็นใจ และห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้การขยายตัวของโรคนี้ลดน้อยลง

 

ภาพ: STR / NurPhoto via Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising