×

24 มีนาคม – วันวัณโรคโลก

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2024
  • LOADING...
วันวัณโรคโลก

สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease: IUATLD) ประกาศให้วันที่ 24 มีนาคมของทุกปีเป็นวันวัณโรคโลก (World Tuberculosis Day) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาวัณโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนราว 1.6 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะในประเทศโลกที่สาม 

 

การกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมเป็นวันวัณโรคโลก มีขึ้นในปี 1992 ซึ่งเป็นวาระครบ 100 ปี ที่ ดร.โรเบิร์ต ค็อค (Robert Koch) แพทย์ชาวเยอรมัน ประกาศความสำเร็จในการค้นพบสาเหตุของวัณโรค คือเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis) ซึ่งนำไปสู่การค้นคว้าวิธีการรักษาและวินิจฉัยโรค

 

โดยในขณะที่ ดร.โรเบิร์ต ค็อค ประกาศความสำเร็จที่เบอร์ลินนั้น เป็นช่วงที่วัณโรคระบาดไปทั่วยุโรปและอเมริกา และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากร 1 ใน 7 ของประชากรทั้งหมด 

 

ภาพ: Spencer Platt / Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising