×

7 มกราคม 1789 – เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งแรก

โดย THE STANDARD TEAM
07.01.2024
  • LOADING...

วันนี้เมื่อ 235 ปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกาจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นเป็นครั้งแรก หลังมีรัฐธรรมนูญที่เริ่มร่างมาตั้งแต่ ค.ศ. 1787 โดยระบุถึงอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐที่แบ่งออกเป็นสามฝ่าย คือฝ่ายนิติบัญญัติโดยรัฐสภา ฝ่ายตุลาการโดยศาลสูงสุด และฝ่ายบริหารโดยประธานาธิบดี โดยผู้ที่ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีคือ จอร์จ วอชิงตัน โดยถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนแรก

 

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมผ่านทางคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี และสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ ซึ่งบัญญัติไว้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 22 ที่ได้รับการอนุมัติในปี ค.ศ. 1951 จนถึงปัจจุบันสหรัฐฯ มีประธานาธิบดีแล้ว 45 คน คิดเป็นวาระ 4 ปี จำนวน 58 วาระ

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising