×

6 กุมภาพันธ์ – วันมวยไทย

โดย THE STANDARD TEAM
06.02.2024
  • LOADING...

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนชาติไทยมาตั้งแต่โบราณ ดังปรากฏในประวัติศาสตร์และพงศาวดารมาทุกยุคทุกสมัย เป็นการใช้อาวุธของร่างกาย 9 อย่าง หรือที่เรียกว่า นวอาวุธ ได้แก่ มือ 2, เท้า 2, เข่า 2, ศอก 2 และศีรษะ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่ประเภทหนึ่งของโลก 

 

จากความสำคัญดังกล่าวมานี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ และได้ร่วมกับภาคเอกชนที่ดำเนินการเกี่ยวกับมวยไทย สถาปนาวันมวยไทยตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยถือเอาวันที่สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ) เสด็จขึ้นครองราชย์ ด้วยพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏชัดเจน

 

ภาพ: Matt Hunt / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising