×

สำนักพุทธฯ แจงกรณีปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ยืนยันเป็นไปตามกฎหมาย เจ้าคณะใหญ่-เจ้าคณะภาครับรู้

โดย THE STANDARD TEAM
12.10.2021
  • LOADING...
สำนักพุทธ

วานนี้ (11 ตุลาคม) ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประธานการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ผ่านระบบออนไลน์

 

ภายหลังการประชุม สิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการในฐานะโฆษก พศ. แถลงถึงประเด็นการถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ ว่าการดำเนินการแต่งตั้ง-ถอดถอนนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563

 

มูลเหตุหลักฐานที่นำไปสู่การถอดถอนและแต่งตั้งใหม่ของ 3 เจ้าคณะจังหวัดดังกล่าวนั้น ได้นำข้อมูลกราบเรียนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง หนตะวันออก และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต รวมทั้งเจ้าคณะภาค ผู้ปกครองในแต่ละจังหวัดรับทราบแล้ว ถึงปัญหาและเหตุผล โดยเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองที่จะดำเนินการตามแนวทางการปกครองสงฆ์

 

สิทธากล่าวว่า ส่วนกรณีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชและเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ที่มีการร้องเรียนว่ามีการแต่งตั้งซ้ำซ้อนกับเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมนั้น ได้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดแล้ว จึงได้มีการแต่งตั้งรูปใหม่ขึ้นเป็นเจ้าคณะจังหวัดทดแทนทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและเชียงราย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising