×

คปภ. นัดถก 15 พ.ย. นี้ รับมือปัญหาเคลมเบี้ยประกันโควิดพุ่ง ด้าน ‘เดอะวัน’ ร่อนจดหมายวอนลูกค้าพิจารณาเปลี่ยนกรมธรรม์

15.11.2021
  • LOADING...
คปภ.

วันนี้ (15 พฤศจิกายน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เชิญผู้บริหารของบริษัทประกันภัยต่างๆ มาหารือถึงประเด็นที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ส่งหนังสือมายัง คปภ. เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการออกขายแบบประกันภัยโควิด ‘เจอ จ่าย จบ’ และมียอดเคลมเข้ามาจำนวนมาก สามารถใช้สิทธิ์บอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองได้ตามอัตราความเสียหาย หลังพบว่ายอดเคลมเบี้ยประกันโควิดพุ่งจนเริ่มส่งผลต่อสภาพคล่องการเงินของบริษัทประกันภัยหลายแห่ง

 

ด้าน สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้สัมภาษณ์กับ ‘ประชาชาติธุรกิจ’ ว่า กรณีที่สมาคมประกันวินาศภัยฯ เสนอขอให้พิจารณายกเลิกคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าวนั้น อาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน โดยเห็นได้ชัดเจนในช่วงที่เกิดปัญหาการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา การบอกเลิกในลักษณะ ‘เหมาเข่ง’ จะมีเสียงสะท้อนต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างมาก

 

อย่างไรก็ดี เมื่อบริษัทประกันวินาศภัยเดือดร้อน คปภ. ก็ต้องรับฟัง โดยขณะนี้บอร์ด คปภ. ได้รับทราบถึงปัญหาเบื้องต้นแล้ว แต่เห็นว่าต้องมีข้อมูลตัวเลขรายละเอียดและผลกระทบมาสนับสนุนเพิ่มเติม เพราะถ้าจะปรับปรุงหรือยกเลิกคำสั่งจะกระทบกับประชาชน

 

ทั้งนี้ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา คปภ. ได้ออกมาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทประกันภัย ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่จะนำมาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้เพิ่มสูงขึ้น โดยลดภาระด้านการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งพบว่ามี 3 บริษัทขอเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย, บมจ.ไทยประกันภัย และ บมจ.เดอะวัน ประกันภัย

 

ด้าน บมจ.เดอะวัน ประกันภัย ได้ส่ง SMS และจดหมายถึงลูกค้าเสนอ 4 แนวทางให้ลูกค้าเลือกพิจารณาเปลี่ยนกรมธรรม์โควิด ‘เจอ จ่าย จบ’ เป็นกรมธรรม์ชนิดอื่นแทน โดยระบุในจดหมายว่า 

 

เรียน ท่านผู้เอาประกันภัย

 

ตามที่ท่านได้มีการเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไว้กับบริษัท เดอะวัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตามกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่… นั้น บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

 

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เปลี่ยนแปลงจากวันเริ่มคุ้มครองเป็นอย่างมาก โดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในปี 2564 ได้ทวีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจํานวนถึง 300 เท่า หรือ 30,000% บริษัทฯ ได้พยายามทําหน้าที่ในฐานะผู้รับประกันภัยอย่างดีที่สุด โดยได้ชดเชยค่าสินไหม ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มความสามารถ แต่ผลจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนที่สูงมาก ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ทําให้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และบริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการตามมาตรการผ่อนปรนตามประกาศ คปภ. เรื่อง มาตรการสำหรับบริษัทประกันภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนโควิด-19 เพื่อทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอ

 

ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอให้ท่านในฐานะผู้เอาประกันภัยแสดงเจตนาเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ตามแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

  1. ให้สิทธิ์ท่านสามารถเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ฉบับใหม่ โดยท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ฉบับใหม่โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า) ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่าของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโควิด-19 (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือ

 

  1. ให้สิทธิ์ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม ซึ่งบริษัทฯ จะออกกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฉบับใหม่ โดยจะให้ความคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย 10 เท่า ของวงเงินจำกัดความรับผิดในส่วนของข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโควิด-19 (เจอ จ่าย จบ) โดยท่านไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม หรือ

 

  1. หากท่านไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ท่านสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ซึ่งบริษัทฯ ยินดีคืนเบี้ยประกันภัยให้ท่านเต็มจำนวน 100% โดยไม่หักระยะเวลาความคุ้มครองที่ผ่านมา

 

  1. ให้สิทธิ์ท่านสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนตามข้อ 3 มาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอื่นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยินดีให้ส่วนลดเป็นจำนวนเงินสองเท่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืน

 

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เลือกใช้สิทธิ์ตามข้อ 1-4 ได้ตามขั้นตอนท้ายจดหมายนี้ หรือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่/ตัวแทน/นายหน้าของบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้

 

บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่จำเป็นต้องเสนอแนวทางการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเพื่อไม่ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องของบริษัทฯ ใน ครั้งนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

อรัญ ศรีว่องไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising