×

ในยุค AI ความสนใจสาขาวิชา STEM มากขึ้น แต่นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลเตือน ความเห็นอกเห็นใจและความคิดสร้างสรรค์อาจจำเป็นมากกว่า

06.01.2024
  • LOADING...
AI วิชา STEM

นักเศรษฐศาสตร์แรงงานรางวัลโนเบลเผยว่า คนรุ่นใหม่กำลังมุ่งเข้าไปเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ STEM แต่แท้จริงแล้วความเห็นอกเห็นใจ (Empathetic) และทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative) อาจเป็นสิ่งที่ตลาดต้องการมากกว่า ในโลกที่ถูกครอบงำโดยปัญญาประดิษฐ์

 

Christopher Pissarides ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน รางวัลโนเบลที่ London School of Economics (LSE) ยังมองว่า แรงงานในสายงาน IT บางประเภทเสี่ยงที่จะ ‘หว่านเมล็ดพันธุ์แห่การทำลายล้างตนเอง’ หรือพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) จนเทคโนโลยีนี้มีความสามารถที่จะแทนที่ตนเองได้

 

นอกจากนี้ Pissarides ยังเตือนว่า แม้ความต้องการแรงงานที่มีทักษะ STEM จะเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี งานส่วนใหญ่ยังต้องการทักษะการเผชิญหน้าแบบดั้งเดิม (Traditional Face-To-Face Skills) กล่าวคือ งานด้านบริการและสุขภาพก็ยังคงครอบงำตลาดแรงงานส่วนใหญ่อยู่

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความนิยมในการเรียนวิชา STEM เพิ่มมากขึ้น เพราะถูกมองว่าการศึกษาในสายงานนี้จะทำให้มีงานทำ และอยู่รอดในตลาดแรงงานอนาคต ท่ามกลางการเติบโตของ AI อย่างก้าวกระโดด ที่สามารถจะแทนที่ทักษะที่จำเป็นบางประการของแรงงานได้ และทำให้ตำแหน่งงานบางอย่างกลายเป็นงานที่ล้าสมัยไป

 

อย่างไรก็ตาม ในภาพระยะยาว ทักษะการบริหารจัดการ ความคิดสร้างสรรค์ และความเห็นอกเห็นใจ รวมถึงทักษะการสื่อสาร การบริการลูกค้า และการดูแลสุขภาพ จะยังคงมีความต้องการสูงอยู่ 

 

อ้างอิง: 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising