×

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามจอดรถเกาะกลางใต้ 26 สถานีบีทีเอส มีผลทันที

โดย THE STANDARD TEAM
12.03.2024
 • LOADING...
ห้ามจอดรถใต้ 26 สถานีบีทีเอส

วันนี้ (12 มีนาคม) ช่างภาพข่าว THE STANDARD ลงพื้นที่สำรวจบริเวณด้านล่างสถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว หลังจากเมื่อวันที่ 10 มีนาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ยกเว้นรถที่ทำงานบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ในบริเวณช่องเว้าเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถใต้สถานี พ.ศ. 2567

 

โดยมีใจความระบุว่า ด้วยมีการจัดทำช่องเว้าเข้าไปในเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเฉพาะรถที่ทำงานบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส

 

ประกอบกับมีการจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรในทางเดินรถ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้า เจ้าพนักงานจราจร เพื่อจัดระเบียบการจราจรในบริเวณดังกล่าว

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (2) แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทำได้

 

ให้มีผลในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังต่อไปนี้

 

 • สถานีห้าแยกลาดพร้าว
 • สถานีพหลโยธิน
 • สถานีรัชโยธิน
 • สถานีเสนานิคม
 • สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานีกรมป่าไม้
 • สถานีบางบัว
 • สถานีกรมทหารราบที่ 11
 • สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ
 • สถานีพหลโยธิน 59
 • สถานีสายหยุด
 • สถานีสะพานใหม่
 • สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
 • สถานีแยก คปอ.
 • สถานีบางจาก
 • สถานีปุณณวิถี
 • สถานีอุดมสุข
 • สถานีบางนา
 • สถานีแบริ่ง
 • สถานีกรุงธนบุรี
 • สถานีวงเวียนใหญ่
 • สถานีโพธิ์นิมิตร
 • สถานีตลาดพลู
 • สถานีวุฒากาศ
 • สถานีโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบางหว้า

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising