×

ปลัด สปน. เผย เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ‘Nielsen’ เปิดข้อมูลสำนักนายกฯ ใช้งบประชาสัมพันธ์อันดับ 13 ของประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2022
  • LOADING...
ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

วันนี้ (19 สิงหาคม) ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ บริษัท Nielsen เปิดเผยข้อมูลบริษัทที่ใช้งบประมาณในการโฆษณามากที่สุดในประเทศไทย โดยข้อมูลนี้เก็บตัวเลขการใช้งบเฉพาะครึ่งปีแรก 2565 พบว่า สำนักนายกรัฐมนตรีติดอันดับ 13 ของประเทศไทย และสูงกว่า บริษัท Shopee (Thailand) ที่ได้อันดับ 14 ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลในทุกๆ ด้าน ว่าทางบริษัทเอกชนที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเก็บสถิติจากหน่วยงานใดบ้าง ซึ่งเมื่อมีความชัดเจนแล้วจะชี้แจงข้อเท็จจริงอีกครั้ง

 

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นมีหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, สำนักงบประมาณ, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising