×

นิด้าโพลชี้ ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จไม่ทัน สส. ชุดนี้ และไม่ทำให้การเมืองไทยดีขึ้น

โดย THE STANDARD TEAM
05.05.2024
  • LOADING...
นิด้าโพล

วันนี้ (5 พฤษภาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘แก้ไขรัฐธรรมนูญ…เอาไงดี?’ กระจายทุกภูมิภาค ทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการลงประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 50.07 ระบุว่า เห็นชอบ รองลงมา ร้อยละ 29.24 ระบุว่า ไม่เห็นชอบ ร้อยละ 12.37 ระบุว่า ไม่ไปลงคะแนน และร้อยละ 8.32 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะสำเร็จภายในระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชุดปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 46.03 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย รองลงมา ร้อยละ 31.37 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 12.67 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น ร้อยละ 6.80 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก และร้อยละ 3.13 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะทำให้การเมืองไทยดีขึ้น พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 37.95 ระบุว่า ไม่เชื่อมั่นเลย รองลงมา ร้อยละ 26.03 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 19.31 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น ร้อยละ 15.11 ระบุว่า เชื่อมั่นมาก และร้อยละ 1.60 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising