×

นิด้าโพลชี้ ขึ้นค่าแรงไม่คุ้มค่าแกง คนไทยกว่า 60% เชื่อ ปรับค่าแรงไม่คุ้มค่าครองชีพ

โดย THE STANDARD TEAM
12.05.2024
  • LOADING...
ค่าครองชีพ

วันนี้ (12 พฤษภาคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ‘ค่าแรงขึ้น…คุ้มมั๊ย กับค่าแกง?’ โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2567

 

โดยเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาล พบว่า

 

กลุ่มตัวอย่าง 44.50% เห็นด้วยกับการทยอยปรับขึ้นทั่วประเทศ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567

 

กลุ่มตัวอย่าง 25.34% เห็นควรปรับขึ้นเท่ากันทั่วประเทศทันที ไม่ต้องรอวันที่ 1 ตุลาคม 2567

 

กลุ่มตัวอย่าง 16.41% ไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นค่าแรง 400 บาททั่วประเทศในปีนี้

 

กลุ่มตัวอย่าง 13.05% เห็นควรปรับขึ้นทั่วประเทศโดยไม่มีการทยอยปรับ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567

 

ด้านความเชื่อมั่นของประชาชนว่าคณะกรรมการค่าจ้างจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของรัฐบาล พบว่า

 

กลุ่มตัวอย่าง 40.23% ไม่ค่อยเชื่อมั่น

 

กลุ่มตัวอย่าง 24.12% ไม่เชื่อมั่นเลย

 

กลุ่มตัวอย่าง 20.84% ค่อนข้างเชื่อมั่น

 

กลุ่มตัวอย่าง 10.23% เชื่อมั่นมาก

 

สำหรับความเชื่อมั่นของประชาชนว่ารัฐบาลจะเริ่มทยอยปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 พบว่า

 

กลุ่มตัวอย่าง 39.01% ไม่ค่อยเชื่อมั่น

 

กลุ่มตัวอย่าง 25.95% ไม่เชื่อมั่นเลย

 

กลุ่มตัวอย่าง 23.36% ค่อนข้างเชื่อมั่น

 

กลุ่มตัวอย่าง 9.92% เชื่อมั่นมาก

 

เมื่อถามว่า การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวันทั่วประเทศ จะคุ้มหรือไม่กับค่าอาหาร ค่าครองชีพที่อาจสูงขึ้นตาม

 

กลุ่มตัวอย่าง 60.84% เชื่อว่า ค่าแรงที่ปรับขึ้นจะไม่คุ้มกับค่าอาหาร ค่าครองชีพที่อาจสูงขึ้น

 

กลุ่มตัวอย่าง 23.97% เชื่อว่า ค่าแรงที่ปรับขึ้นจะคุ้มกับค่าอาหาร ค่าครองชีพที่อาจสูงขึ้น

 

กลุ่มตัวอย่าง 9.46% เชื่อว่า ค่าแรงที่ปรับขึ้นไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทำให้ค่าอาหาร ค่าครองชีพสูงขึ้น

 

กลุ่มตัวอย่าง 4.89% เชื่อว่า ค่าแรงที่ปรับขึ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับค่าอาหาร ค่าครองชีพที่สูงขึ้น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising