×

ศบค. ปรับระดับพื้นที่โควิดทั่วประเทศ เพิ่มพื้นที่สีฟ้า นำร่องท่องเที่ยว เริ่ม 1 พ.ย. 2564

โดย THE STANDARD TEAM
29.10.2021
 • LOADING...
Leveling COVID area

วันนี้ (29 ตุลาคม) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. แถลงภายหลังการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ว่ามาตรการในวันนี้มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิมมี 23 จังหวัด เหลือ 7 จังหวัด, พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง จากเดิมมี 30 จังหวัด เป็น 38 จังหวัด, พื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่สีส้ม จากเดิม 24 จังหวัด เป็น 23 จังหวัด, พื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่สีเหลือง จากเดิมไม่มี ตอนนี้มี 5 จังหวัด และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้า 4 จังหวัด

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี, ตาก, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา

 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด ได้แก่ นครพนม, น่าน, บึงกาฬ, มุกดาหาร และสกลนคร

 

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้า 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.), กระบี่, พังงา และภูเก็ต

 

ขณะที่ กทม. จะจัดการประชุมในวันนี้ โดยผู้ว่าราชการและคณะจะประชุมเรื่องการจัดการการดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร เพราะพื้นที่สีฟ้าหมายถึงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้ จึงให้ทาง กทม. และคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. นำข้อกังวลของที่ประชุม ศบค. ไปหารือ โดยจะต้องออกมาตรการเฉพาะในเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อจะคงความเป็นพื้นที่สีฟ้าอยู่หรือไม่

 

สำหรับมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

 

 • ยังห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ตั้งแต่เวลา 23.00-03.00 น.
 • เรื่องการทำงานอยู่ที่บ้าน หรือ Work from Home ให้พื้นที่สีแดงเข้มให้ทำงานอย่างน้อย 70% ของหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน ปรับเพิ่มได้ตามแผนเหมาะสม
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ห้ามจัดกิจกรรมรวมมากกว่า 50 คน 
 • สถานศึกษา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้แทนศึกษาธิการ
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ ให้ดำเนินการรับไป-กลับได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 • สถานที่เล่นกีฬา เปิดได้ไม่เกิน 22.00 น. 
 • โรงภาพยนตร์ จำกัดจำนวนผู้ชม ห้ามบริโภคอาหาร
 • การจัดประชุม ไม่เกิน 500 คน
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิน 22.00 น.
 • ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ไม่เกิน 22.00 น.
 • ร้านอาหาร เปิดบริโภคในร้านได้ งดการจำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน เปิดตามเวลาปกติแต่ไม่เกิน 22.00 น. 
 • ร้านเสริมสวย เปิดบริการได้ ยกเว้นการใช้ไอน้ำ และเปิดได้ไม่เกิน 22.00 น.

 

พื้นที่ควบคุมสูงสุด

 • ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 • การทำงาน หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อย 70% 
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุด การจัดกิจกรรมห้ามจัดกิจกรรมมากกว่า 200 คน
 • สถานศึกษา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก เปิดดำเนินการได้ตามปกติ 
 • สนามกีฬา เปิดไม่เกิน 23.00 น. 
 • โรงภาพยนตร์ จำกัดจำนวนผู้ชม
 • ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม ไม่เปิดสวนสนุกและสวนน้ำ
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด เปิดได้ตามปกติ
 • ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ร้านเสริมสวย เปิดได้ตามปกติแต่ไม่เกิน 23.00 น.

 

พื้นที่ควบคุม

 • ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน 
 • ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน 
 • การทำงาน หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อย 70% 
 • สถานศึกษา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 • สนามกีฬา เปิดได้ตามปกติ จัดการแข่งขันได้ แต่ต้องจำกัดการเข้าชม
 • โรงภาพยนตร์ เปิดดำเนินการตามปกติ จำนวนผู้ชมตามมาตรการกำหนด
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม จัดงานได้ไม่เกิน 1,000 คน
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติ
 • ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ตามปกติ
 • ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้เปิดได้ตามปกติ งดการจำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ร้านเสริมสวย เปิดบริการตามปกติแต่ไม่เกิน 24.00 น.

 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 

 • ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 • การทำงาน หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อย 70% 
 • ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 1,000 คน 
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก เปิดได้ตามปกติ
 • สถานที่เล่นกีฬา เปิดได้ปกติ
 • โรงภาพยนตร์ เปิดบริการได้ตามปกติ
 • ศูนย์แสดงสินค้า จัดงานได้ตามความเหมาะสม 
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้ตามปกติ
 • ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ตามปกติ
 • ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ งดการจำหน่ายและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวด เปิดบริการตามปกติ

 

พื้นที่สำหรับนำร่องท่องเที่ยว

 • ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 • การทำงานอยู่ที่บ้าน หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างน้อย 70%
 • การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม จัดตามความเหมาะสม
 • สถานศึกษาทุกระดับ ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน 
 • สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานผู้ดูแลสูงอายุ เปิดได้ตามปกติ 
 • สถานที่เล่นกีฬา เปิดบริการและจัดการแข่งขันได้ตามปกติตามมาตรการที่กำหนด
 • โรงภาพยนตร์ เปิดได้ตามปกติ จำนวนผู้ชมตามมาตรการที่กำหนด
 • ศูนย์แสดงสินค้า จัดงานได้ตามเหมาะสม
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ
 • ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ตามปกติ
 • ร้านอาหาร บริโภคอาหารและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ และเปิดได้ตามปกติ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์พื้นที่ได้ 
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวด เปิดบริการได้ตามปกติ

 

Leveling COVID area

 

ภาพประกอบ: พรวลี จ้วงพุฒซา

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising