×

Moderna เผย อาจพัฒนาปรับปรุงวัคซีนโควิดเพื่อรับมือสายพันธุ์โอไมครอนแล้วเสร็จช่วงต้นปี 2022

29.11.2021
  • LOADING...
Moderna

วานนี้ (28 พฤศจิกายน) พอล เบอร์ตัน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของ Moderna เผยว่า Moderna อาจปรับปรุงและพัฒนาวัคซีนโควิดเพื่อรับมือสายพันธุ์โอไมครอนแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2022 เบื้องต้นยังไม่ทราบแน่ชัดว่าวัคซีนสูตรปัจจุบันมีประสิทธิภาพรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธ์ุนี้ได้มากน้อยแค่ไหน

 

“เราควรที่จะรู้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนขณะนี้สามารถรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธ์ุสายพันธุ์โอไมครอนได้มากน้อยแค่ไหนภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ แต่ด้วยความยอดเยี่ยมของเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนแบบ mRNA แพลตฟอร์มของ Moderna จะยิ่งทำให้กระบวนการต่างๆ เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

 

“ถ้าเราจำเป็นต้องพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่เพื่อรับมือไวรัสกลายพันธุ์นี้เลย ผมคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2022 ก่อนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตและขนส่งไปยังประเทศอื่นๆ ในประชาคมโลกได้”

 

เบื้องต้นคาดการณ์ว่า การที่ไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่นี้มีตำแหน่งการกลายพันธ์ุของยีนมากถึง 50 ตำแหน่ง ซึ่งถือว่ามากผิดปกติอย่างยิ่ง โดยจะแตกต่างไปอย่างมากจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ดั้งเดิมที่พบในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีน ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่า การกลายพันธ์ุที่ผิดปกตินี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน บรรดาผู้ผลิตและพัฒนาวัคซีนโควิดรายใหญ่จึงกำลังศึกษาไวรัสกลายพันธ์ุชนิดใหม่นี้เพื่อเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาด

 

โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้เชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธ์ุสายพันธุ์โอไมครอนเป็น ‘สายพันธุ์น่ากังวล (VOC)’ ต่อจากสายพันธุ์เดลตา ตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

 

ภาพ: Alex Gottschalk / DeFodi Images via Getty Images

อ้างอิง: 

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising