×

‘การไฟฟ้านครหลวง’ รัฐวิสาหกิจหนึ่งเดียวของไทย ที่คว้ารางวัล ‘สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employers) ประจำปี 2564 [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
24.11.2021
  • LOADING...
การไฟฟ้านครหลวง

HIGHLIGHTS

2 mins. read
  • การที่องค์กรจะพัฒนาก้าวไกลได้แค่ไหน ต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม
  • สิ่งหนึ่งที่เป็นการยืนยันว่าองค์กรได้ดูแลและพัฒนาพนักงานจนเกิดความผูกพันต่อองค์กร นั่นก็คือรางวัล ‘สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employers Thailand)’ สิ่งที่น่าสนใจสำหรับรางวัลดังกล่าวในปี 2564 นี่คือการที่ ‘MEA’ หรือ ‘การไฟฟ้านครหลวง’ เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล 
  • นับเป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรที่สร้างคุณภาพความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความผูกพัน การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การดูแลพนักงานในทุกมิติ

‘มนุษย์’ ต้องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องการเติบโตตลอดเวลาเช่นกัน ซึ่งองค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้นั้น แน่นอนว่าผู้ที่มีส่วนผลักดันสำคัญก็คือพนักงานทุกคนนั่นเอง

 

โดยการที่องค์กรจะพัฒนาก้าวไกลได้แค่ไหน ต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญต่อทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

 

หนึ่งในสิ่งที่เข้ามายืนยันว่า องค์กรไหนสามารถดูแลและพัฒนาจนเป็นที่ชื่นชมของพนักงานคือ รางวัล ‘สุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย (Best Employers Thailand)’  

 

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับรางวัลดังกล่าวในปี 2564 นี้คือการที่ ‘MEA’ หรือ ‘การไฟฟ้านครหลวง’ เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล พร้อมด้วยองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งหมด 14 แห่งที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยมี วิลาศ เฉลยสัตย์ และ พงศ์ศักดิ์ ธรรมบวร รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนรับรางวัล

 

 

รางวัลดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำการเป็นองค์กรที่สร้างคุณภาพความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความผูกพัน การเสริมสร้างค่านิยมองค์กร การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การดูแลพนักงานในทุกมิติ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทันสมัยให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดย MEA มีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมองค์กร การดูแลสวัสดิการพนักงาน การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร และความโดดเด่นด้านผู้นำทุกระดับ

 

ดังนั้นองค์กรที่เป็นสุดยอดนายจ้างดีเด่นมีการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานในมิติต่างๆ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เด่นกว่าองค์กรทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน โอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ การเรียนรู้และพัฒนา รวมถึงความน่าสนใจงานที่ได้รับมอบหมาย

 

ทั้งนี้ โครงการประกวดดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลก และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ซึ่งถือเป็นการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ครอบคลุม 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง โดยมีการจัดประกวดโครงการดังกล่าวทั่วโลก ซึ่งในปีนี้ถือเป็นการจัดประกวดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21 

 

#MEAaward #BestEmployers2021 

#MEASmartPeople #HCM #SEAM 

#HumanCapitalManagement

#การไฟฟ้านครหลวง #MEA

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

Close Advertising