×
334589

MBK แจงกำลังหาแนวทางช่วยเหลือ หลังร้านค้าเรียกร้องปรับลดค่าเช่า จากผลกระทบโรคโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
24.02.2020
  • LOADING...

จากกรณีที่มีผู้ประกอบการร้านค้าเช่ารวมตัวกันเรียกร้องให้มีการปรับลดค่าเช่า อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารศูนย์การค้า MBK Center ขอเรียนแจ้งว่า ศูนย์การค้าได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวม ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจ เพื่อดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 

 

รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าเช่า บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยผลกระทบโดยรอบด้านจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับร้านค้าผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด โดยอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาว 

 

“บริษัทฯ ได้หารือถึงแนวทางช่วยเหลือทันที หลังจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เช่ากลุ่มหนึ่งได้มาร้องเรียนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้มีการประชุมหารือกับผู้ประกอบการร้านค้าเช่าที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยเร็วที่สุด”

 

ทั้งนี้ในช่วงที่มีวิกฤตต่างๆ ที่ผ่านมา MBK Center ได้ยืนหยัดเคียงข้างและดำเนินมาตรการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่า ซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันมาโดยตลอดให้สามารถผ่านช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกัน ครั้งนี้ก็เช่นกัน ศูนย์ฯ และผู้เช่าจะร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะฝ่าฟันปัญหาครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories