×

MAKRO – รวมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

25.01.2022
  • LOADING...
MARKET FOCUS: MAKRO

เกิดอะไรขึ้น:

การรวมกันของ MAKRO กับ Lotus’s หลังจากธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) และการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป (PO) เสร็จสิ้นใน 4Q64 MAKRO ก็มีสัดส่วนการถือหุ้น 99.99% ในบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CPRD, ถือหุ้นใน Lotus’s) Free Float เพิ่มขึ้นสู่ 13.5% จาก 6.9% ก่อนการทำธุรกรรมดังกล่าว และได้รับเงินจาก PO จำนวน 3.3 หมื่นล้านบาท (50% จะนำไปใช้ชำระคืนหนี้ และที่เหลือจะนำไปใช้ลงทุนเพิ่มเติม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน) 

 

Free Float และเงินที่ได้จาก PO ต่ำกว่าที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีสาเหตุมาจากจำนวนหุ้น PO ที่เสนอขายต่ำกว่าคาด (จำนวนหุ้น PO ที่เสนอขายจริงในเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ 1,100 ล้านหุ้น โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 770 ล้านหุ้น เทียบกับจำนวนหุ้น PO ที่วางแผนเสนอขายจากแบบไฟลิ่งฉบับแรกในเดือนตุลาคม 2564 ที่ไม่เกิน 2,270 ล้านหุ้น โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,362 ล้านหุ้น) 

 

ขณะที่ SCBS มองว่าสถานะทางการเงินยังสามารถบริหารจัดการได้ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนที่ 0.4 เท่า ณ สิ้นปี 2564 จะเปิดโอกาสให้บริษัทลงทุน และ/หรือกู้ยืมเพิ่มเติม โดย SCBS ไม่คิดว่า MAKRO จะมีความจำเป็นต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือเพื่อเพิ่ม Free Float ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ SET (Free Float ไม่ต่ำกว่า 15%) MAKRO จะแจ้งให้ SET ทราบในภายหลังหากมีความคืบหน้าในการเพิ่ม Free Float ของบริษัท

 

ด้าน ยูโรมอนิเตอร์ คาดการณ์ว่าในปี 2564-68 ธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย มาเลเซีย อินเดีย และจีน จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 7-10% และธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศไทย มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา อินเดีย และจีน จะเติบโตที่ CAGR 6-9% โดยได้รับการสนับสนุนจากรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของ GDP ประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมืองมากขึ้น และมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นสำหรับชนชั้นกลาง อัตราการเข้าถึงร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสมัยใหม่ในประเทศ ซึ่งมีร้านค้าของบริษัทตั้งอยู่ยังต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมาก สะท้อนถึงโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก 

 

กระทบอย่างไร:

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้น MAKRO ปรับตัวลง 8.8%MoM อยู่ที่ระดับ 38.75 บาท ต่ำกว่า SET Index ที่ปรับตัวขึ้น 0.1%MoM สู่ระดับ 1,639.09 จุด (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565)

 

มุมมองต่อการรวมกิจการ:

SCBS คาดว่ากำไรปกติของ MAKRO หลังจากรวมกิจการของ Lotus’s เข้ามาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 จะเติบโตที่ CAGR 60% ในปี 2564-66 โดย 45% จะเกิดจากการเติบโตของธุรกิจปกติ อันเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากการระบาดใหญ่ของโควิดคลี่คลาย รวมถึงการขยายธุรกิจและการปรับปรุงร้านค้าซึ่งเป็นช่องทางออฟไลน์ (Brick-and-Mortar Store) ช่องทางออนไลน์ และโครงการริเริ่มใหม่ๆ ประกอบกับมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นผ่านทางการมีสัดส่วนการขายที่ดีขึ้นเนื่องจากตลาดฟื้นตัว และการมุ่งเน้นธุรกิจที่ให้มาร์จิ้นสูงมากขึ้น และ 15% เกิดจากการรับรู้ประโยชน์จากการผนึกกำลังทางธุรกิจจำนวน 2.7 พันล้านบาทในปี 2565-66

 

ส่วน Lotus’s SCBS คาดดว่าจะรีแบรนด์/ปรับปรุงร้านค้าที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2564 เสร็จสิ้นภายในปี 2565 ซึ่งจะช่วยหนุนให้ยอดขายและมาร์จิ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการมีสัดส่วนการขายที่ดีขึ้น

 

อย่างไรก็ดี ณ ราคาปัจจุบัน ราคาหุ้น MAKRO ยังไม่ได้สะท้อนกำไรปกติที่คาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 60% ในปี 2564-66 จากการเติบโตของธุรกิจปกติ และการรับรู้ประโยชน์จากการผนึกกำลังทางธุรกิจ โดย 15% จะเกิดจากธุรกิจ B2B และ 45% เกิดจากธุรกิจ B2C

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising