×

GFPT รายงานกำไรสุทธิ 4Q64 ดีเกินคาด ด้วยกำไรอัตราแลกเปลี่ยน

23.02.2022
  • LOADING...
GFPT

เกิดอะไรขึ้น:

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 บมจ.จีเอฟพีที (GFPT) รายงานกำไรสุทธิ 4Q64 อยู่ที่ 54 ล้านบาท ลดลง 88%YoY แต่ฟื้นตัวจากขาดทุนสุทธิ 87 ล้านบาท ใน 3Q64  ส่วนกำไรปกติอยู่ที่ 14 ล้านบาท ลดลง 96%YoY แต่ฟื้นตัวจากขาดทุนปกติ 85 ล้านบาท ใน 3Q64 โดยกำไรที่ลดลง YoY หลักๆ เกิดจากมาร์จิ้นที่ลดลง เนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น ขณะที่กำไรที่เพิ่มขึ้น QoQ ได้รับการสนับสนุนจากยอดขายและมาร์จิ้นที่ดีขึ้น รวมถึงส่วนแบ่งกำไรที่แข็งแกร่งมากขึ้น 

 

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 2564 จำนวน 0.1 บาทต่อหุ้น (XD 7 มีนาคม)

 

รายการสำคัญใน 4Q64 

ยอดขาย ลดลง 9%YoY โดยเกิดจากยอดขายจากธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ลดลง 17%YoY หลักๆ เกิดจากยอดขายไก่มีชีวิตให้กับ GFN ที่ลดลง เนื่องจากคนงานในโรงงาน GFN ลดลงสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และยอดขายจากธุรกิจอาหารสัตว์ที่ลดลง 23%YoY หลักๆ เกิดจากปริมาณการขายอาหารสุกรที่ลดลง ซึ่งไปหักล้างยอดขายจากธุรกิจอาหารที่เพิ่มขึ้น 2%YoY 

 

ปริมาณการขายส่งออกโดยตรงเพิ่มขึ้น 42%YoY โดยได้รับการสนับสนุนจากการผลิตจากเครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับคำสั่งซื้อเพิ่มจากญี่ปุ่นและยุโรป แต่ปริมาณการขายส่งออกทางอ้อมให้กับ McKey ลดลง 32%YoY เนื่องจาก GFPT มีการจัดสรรไก่เพื่อส่งออกโดยตรง และ McKey มีการจัดหาไก่ภายนอกกลุ่มเพิ่มขึ้น 

 

อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 5.8% ลดลง 840bps YoY เพราะต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น แต่เพิ่มขึ้น 40bps QoQ เพราะยอดขายส่งออกโดยตรงที่ให้มาร์จิ้นสูงเพิ่มขึ้น และราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้ในประเทศดีขึ้นเล็กน้อย 

 

ส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ 80 ล้านบาท ลดลง 21%YoY โดยเกิดจากการส่งออกที่ลดลงจาก McKey และ GFN แต่เพิ่มขึ้น 301%QoQ โดยเกิดจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นที่ McKey (ส่งออกเพิ่มขึ้น) และ GFN (ราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้ในประเทศดีขึ้น และอัตราการใช้กำลังการผลิตสูงขึ้น) 

 

สาระสำคัญจากการประชุม 

ราคาไก่เนื้อและโครงไก่ (ผลิตภัณฑ์พลอยได้) ในประเทศ เพิ่มขึ้น และยังอยู่ในระดับสูงแม้กระทั่งหลังจากเทศกาลตรุษจีน ที่ 40 บาทต่อกิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 24%YoY และ 16%QOQ) และ 17-18 บาทต่อกิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 21%YoY และ 45%QoQ) 

 

โดยใน 1Q65TD GFPT คาดว่าราคาในประเทศจะยังอยู่ใกล้เคียงกับระดับนี้ในปี 2565 โดยเกิดจากความต้องการในประเทศ และตลาดส่งออกที่ฟื้นตัวดีขึ้น และต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงต่อเนื่อง 

 

ขณะที่ความต้องการในตลาดส่งออก ดูเหมือนจะดีขึ้นในญี่ปุ่นและยุโรป โดยบริษัทวางแผนทยอยปรับราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 2-5% เพื่อสะท้อนต้นทุนค่าระวางที่สูงขึ้นใน 1H65 

 

ด้านต้นทุนอาหารสัตว์ ใน 1Q65TD ราคาข้าวโพดในประเทศ และราคากากถั่วเหลืองนำเข้า (Spot Price) เพิ่มขึ้นสู่ 11 บาทต่อกิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 17%YoY และ 3%QoQ) และ 19.1 บาทต่อกิโลกรัม (เพิ่มขึ้น 5%YoY และ 1%QoQ) ซึ่งบริษัทคาดว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงในปี 2565 โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ และต้นทุนค่าระวางสูง 

 

ส่วนการผลิต อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยเฉลี่ยสำหรับสายการผลิตไก่แปรรูปปรุงสุกใหม่ทั้งหมด อยู่ที่ 80% ใน 1Q65TD โดยบริษัทคาดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นสู่ประมาณ 85-90% ใน 2Q65 และประมาณ 90% ใน 2H65 

 

กระทบอย่างไร:

ในวันนี้ (วันที่ 23 กุมภาพันธ์) ราคาหุ้น GFPT ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.31%DoD สู่ระดับ 13.30 บาท ดีกว่า SET Index ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.32%DoD สู่งระดับ 1,696.45 จุด 

 

มุมมองต่อผลประกอบการและแนวโน้มปี 2565:

SCBS ประเมินผลประกอบการ 4Q64 ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6-9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน 40 ล้านบาท ในขณะที่กำไรปกติเป็นไปตามคาดการณ์ 

 

ส่วนในปี 2565TD ราคาไก่เนื้อในประเทศทำจุดสูงสุดในรอบ 5 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศที่ดีขึ้น และราคาสุกรในประเทศที่สูงผิดปกติ ซึ่งเมื่อรวมกับการเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรใหม่ จะช่วยหนุนให้บริษัทรายงานผลประกอบการที่ดีขึ้นใน 1Q65 (เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ) 

 

และกำไรปี 2565 จะเติบโตดีที่สุดในกลุ่มอาหาร ด้วยเหตุนี้ จึงปรับประมาณการกำไรปี 2565 ของ GFPT เพิ่มขึ้น 8% เพื่อสะท้อนมาร์จิ้นและส่วนแบ่งกำไรที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising