×

ธปท. โต้เกณฑ์ LTV คุมสินเชื่อบ้านยังมีความจำเป็น ย้ำไม่เป็นอุปสรรคกับตลาดอสังหาฯ

10.09.2020
  • LOADING...

นวอร เดชสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า ธปท. ติดตามและประเมินสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ที่ออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือมาตรการ Loan-to-Value Ratio (LTV) ซึ่งมีหลักการชะลอความต้องการเทียม และสนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

 

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมามีการปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีการผ่อนปรนเกณฑ์ LTV แล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ 

  • การผ่อนปรนเกณฑ์สำหรับผู้กู้ร่วม และการซื้อบ้านหลังแรกราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท สามารถกู้ได้เท่ากับราคาบ้าน
  • สามารถกู้เพิ่มได้ 10% เพื่อใช้เป็นค่าตกแต่งหรือซ่อมแซม ส่วนบ้านหลังที่สองก็กู้ได้ 90% 

 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ ธปท. พบว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในไตรมาส 2 ปีนี้ ยังขยายตัวที่ 4.4% สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้า แม้จะอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการซื้อบ้านหลังแรก สะท้อนว่ามาตรการ LTV ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสินเชื่อของผู้ซื้อบ้าน และสถาบันการเงินยังมีการปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มเติม หากผู้กู้มีความสามารถในการผ่อนชำระ 

 

นอกจากนี้ มาตรการ LTV จะช่วยรองรับผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์และระบบเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากช่วยชะลอความต้องการเทียมและปริมาณที่อยู่อาศัยส่วนเกินก่อนเหตุการณ์ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ ในสถานการณ์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง และไม่รู้ว่าโควิด-19 จะจบลงเมื่อใด ธปท. จะยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising