×

รองผู้ว่าฯ ตรวจความพร้อมโรงเรียนสังกัด กทม. ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค. นี้ กำชับเข้มงวด ป้องกันด้านสุขภาพ

โดย THE STANDARD TEAM
30.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (30 มิถุนายน) เกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงเทพฯ กลาง) ก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง โดยมี อรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, อนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง, ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม

 

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ต่างๆ สำหรับโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตห้วยขวาง มีนักเรียนประมาณ 1,050 คน ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ในการเปิดภาคเรียนในวันพรุ่งนี้ (1 กรกฎาคม) โดยมีการจัดทำสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัววิถีใหม่ หรือ New Normal ของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการประชุมติดต่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Zoom, LINE, Facebook พร้อมดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เช่น การกำหนดจุดล้างมือ การกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกกิจกรรม ได้แก่ การเข้าแถวคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน การเข้าแถวเพื่อเข้าชั้นเรียน การเข้าแถวเข้าห้องน้ำ การเว้นระยะระหว่างโต๊ะเรียน การเว้นระยะในการรับประทานอาหาร การกำหนดให้นักเรียนบางส่วนรับประทานอาหารที่โรงอาหาร โดยมีการจัดทำฉากกั้นระหว่างบุคคล และรับประทานอาหารในห้องเรียนที่โต๊ะของแต่ละคน โดยโรงเรียนจะดูแลและจัดอาหารใส่กล่องให้นักเรียนทุกคน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยแบ่งเป็นการเข้าแถวที่สนามและการเข้าแถวที่โต๊ะเรียน การทำความสะอาดโรงครัว ห้องอาหาร ห้องน้ำ ห้องเรียน โต๊ะเรียน โดยให้นักเรียนนำผ้าเช็ดโต๊ะส่วนตัวมาเพื่อเช็ดโต๊ะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้ก่อนเริ่มเรียนทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย การเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลสุขอนามัยของนักเรียน ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ งดกิจกรรมที่ต้องมีการใกล้ชิดกัน งดการสัมผัสราวบันไดและจุดสัมผัสที่ต้องใช้ร่วมกัน

 

ขณะที่เกรียงยศได้เน้นย้ำให้โรงเรียนมีการจัดระเบียบในการเว้นระยะห่างระหว่างรอคัดกรองก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันความแออัดและเพื่อสุขอนามัยของตัวนักเรียนเอง

 

ด้านอรพินทร์ได้กำชับให้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองในการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรอง เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค แม้ว่าทางโรงเรียนจะมีการเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองไว้ส่วนหนึ่งแล้ว 

 

นอกจากนี้ณัฐพงศ์ได้กำชับให้โรงเรียนใส่ใจในเรื่องคุณภาพและสุขลักษณะของอาหาร ในส่วนของโรงเรียนจะมีการสอนทักษะการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชินกับการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในวิถีใหม่ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยกันดูแลและสังเกตอาการของบุตรหลาน หากพบมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการต้องสงสัย ให้แจ้งมายังโรงเรียนเพื่อที่จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาการต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising