×

ตรวจหาโควิด-19 เชิงรุกรอบตลาดคลองเตย หลังกลับมาเปิดอีกครั้ง กทม. วางเป้า 2 สัปดาห์คุมทุกพื้นที่ให้อยู่ในวงจำกัด

06.05.2021
  • LOADING...
ตรวจหาโควิด-19 เชิงรุกรอบตลาดคลองเตย หลังกลับมาเปิดอีกครั้ง กทม. วางเป้า 2 สัปดาห์คุมทุกพื้นที่ให้อยู่ในวงจำกัด

วันนี้ (6 พฤษภาคม) บรรยากาศที่ตลาดคลองเตยหลังกลับมาเปิดทำการวันแรก หลังจากก่อนหน้านี้มีการปิดตลาดเป็นเวลา 3 วันเพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อหลังพบผู้ติดโควิด-19 ในบริเวณตลาด 

 

โดยวันนี้กรุงเทพมหานคร ยังคงดำเนินการตรวจหาโควิด-19 เชิงรุกรอบตลาดคลองเตย และในจุดลานจอดรถที่มีการเปิดให้ประชาชนมารับการตรวจ SWAB อย่างต่อเนื่อง ขณะที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ในพื้นที่ทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วย

 

สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม ในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกชุมชนในเขตคลองเตยพบว่ามีผู้ติดเชื้อ 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.01

 

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง กรุงเทพมหานครมีแนวทางการควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในชุมชนพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ 8 ขั้นตอน ได้แก่ 

 

  1. ชี้เป้า พื้นที่ที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาด 

 

  1. ตรวจเชิงรุก (Active Case Finding) เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ 

 

  1. ล็อกจุด หยุดการระบาด โดยลดการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่แพร่ระบาด 

 

  1. แยกผู้ติดเชื้อ นำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาล  

 

  1. กักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะให้กักกันตัวเองที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ หรือหากไม่สามารถกันกันตัวเองที่บ้านได้ เจ้าหน้าที่จะรับไปกักกันตัวเองในโรงแรม หรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

 

  1. ดูแลกลุ่มเปราะบาง ด้วยการให้การดูแลสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

 

  1. ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง เร่งให้วัคซีนในพื้นที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงสาธารณสุขตามที่ร้องขอครบถ้วน

 

  1. จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขอนามัย เช่น การระบายอากาศ การลดความแออัดตามความเหมาะสมของพื้นที่ เป็นต้น

 

โดยมีเป้าหมายร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้อยู่ภายในวงจำกัดภายใน 2 สัปดาห์นี้

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising