×

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย์และหน้ากากอนามัยสู้ภัยโควิด-19 ให้กรุงเทพมหานคร

โดย THE STANDARD TEAM
08.04.2020
  • LOADING...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์พร้อมอุปกรณ์และหน้ากากอนามัยให้กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวันนี้ (8 เมษายน) ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์พร้อมอุปกรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง จากนั้นรับพระราชทานหน้ากากอนามัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจจำนวน 12 เครื่อง และหน้ากากอนามัยจำนวน 2 แสนชิ้นให้กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 4 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 3 เครื่อง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร ส่วนหน้ากากอนามัย สำนักการแพทย์จะนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising