×

เปิดแผน KBTG ภายใต้แผนกใหม่ ‘Software Development Excellence’ เสริมแกร่ง เพิ่มโปรดักท์ทีฟ ‘นักพัฒนา’

25.02.2021
 • LOADING...
เปิดแผน-KBTG-ภายใต้แผนกใหม่

HIGHLIGHTS

 • KBTG ประกาศเปิดตัวแผนกใหม่ของบริษัท ‘Software Development Excellence’ เพื่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับทีมนักพัฒนาของ KBTG โดยใช้ Automation และ Shareable Development Code เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • อีกความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้เบื้องหลังของทีม Software Development Excellence โดย KBTG คือการพาองค์กรของพวกเขาทะยานสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับภูมิภาคภายในปี 2025 

ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเงินสุดล้ำให้กับธนาคารกสิกรไทยอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ดูเหมือนว่า ‘KBTG’ หรือ กสิกร บิซิเนส-เทคโลยี กรุ๊ป จะ ‘ไม่เคยพอใจ’ อะไรง่ายๆ และย่ำอยู่กับที่เดิมเป็นเวลานานๆ แน่นอน

 

เพราะเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พวกเขาได้ประกาศเปิดตัวแผนกใหม่ของบริษัท ‘Software Development Excellence’ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการเปิดแผนกนี้ขึ้นมา ก็เพื่อที่จะช่วยเพิ่มความโปรดักทีฟให้กับทีม DEV หรือเหล่านักพัฒนาของ KBTG ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ภาวะการแข่งขัน และการต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมออกมาตอบสนองความต้องการของตลาด

 

แล้วเบื้องลึกเบื้องหลังของแผนกใหม่ในครั้งนี้ของ KBTG คืออะไรกันแน่ สเตจการทำงานของพวกเขา ณ เวลานี้อยู่ในขั้นตอนใด อะไรคือสิ่งที่เราจะได้เห็นจากแผนก Software Development Excellence โดย KBTG

 

เปิดแผน-KBTG-ภายใต้แผนกใหม่

(จากซ้ายไปขวา ทัศพล อธิอภิญญา Senior Machine Learning Engineer, ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล Senior Principal Visionary Architect และ จิรัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์ Assistant Managing Director แผนก Software Development Excellence)

 

ปักธงเติมเต็มศักยภาพ ‘นักพัฒนา’ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน

ตามที่ได้เกริ่นไปในเบื้องต้น หลักๆ แล้วความตั้งใจของ KBTG ในการเปิดแผนกใหม่ Software Development Excellence ก็เพื่อที่จะช่วยให้นักพัฒนาขององค์กรสามารถรีดศักยภาพในการทำงานออกมาได้ดีที่สุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 

 

นอกจากนี้ก็เพื่อให้ทีมงานของ KBTG สามารถพัฒนานวัตกรรมทางการเงินซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดออกมาได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ของตลาดและผู้บริโภคเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จนแทบจะเป็นความเปลี่ยนแปลงรายวินาทีด้วยซ้ำ

 

สำหรับ Software Development Excellence นั้น ถือเป็นหน่วยงานกลางในองค์กร KBTG ที่จัดตั้งขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 มีทีมงานบุคลากรเริ่มต้นที่ราว 40-50 คน

 

และเพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายการเพิ่มศักยภาพการทำงานของนักพัฒนาในองค์กรได้นั้น การทำงานของแผนกใหม่นี้ก็จะมุ่งศึกษา ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) และพัฒนา Automate Tools เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควบคู่ไปกับการอุดรอยรั่ว ปิดช่องโหว่ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน

 

ภายในแผนกนี้จะแบ่งทีมงานออกเป็น 4 ทีม ได้แก่ 

 1. Agile
 2. DevOps
 3. Software Development Methodology 
 4. DevX

 

เปิดแผน-KBTG-ภายใต้แผนกใหม่

 

DevX จุดหมายแรกพา KBTG มุ่งสู่การเป็นผู้นำเทคโนโลยีภายในปี 2025

ซึ่งในพาร์ตแรกของแผนก Software Development Excellence KBTG จะเริ่มต้นด้วยการตั้งทีม ‘DevX’ ขึ้นมา โดยชื่อของ DevX ก็มาจากคำว่า Development Excellence เป็นทีมงานที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม KBTG Transformation มีภารกิจในการมุ่งสร้างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่จะทำให้ KBTG ประสบความสำเร็จ 

 

เป้าหมายของทีม DevX คือการสร้าง Enterprise Library Common เพื่อลดเวลาการทำงานซ้ำซ้อน และ Align กันระหว่างภาษาได้ดีขึ้น และยังมี Knowledge Management Framework ด้วยการจัดตั้ง New Practice พร้อมค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเชิงลึก และวิเคราะห์จุดที่เป็นช่องว่างของบริษัท รวมถึงสามารถผลิตซอฟต์แวร์ หรือนำเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้เพื่อปิดช่องว่างให้องค์กร และสามารถยกระดับให้นักพัฒนาก้าวไกลไปในระดับภูมิภาคได้

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ KBTG ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในอาเซียน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกภายในปี 2025 หรีออีก 4 ปีต่อจากนี้

 

ซึ่งในเชิงมาตรวัดการทำงานของทีม DevX ทางผู้บริหารได้ให้ข้อมูลว่าหลักๆ แล้ว KPI ของทีม DevX จะวัดจาก 3 เกณฑ์หลักๆ ประกอบด้วย 

 

 1. Engeneering Productivity – ความสามารถหรือศักยภาพในการช่วยให้วิศวกรหรือนักพัฒนาสามารถทำงานได้อย่างโปรดักทีฟมากขึ้นภายใต้เวลาที่จำกัด
 2. Agility – ความรวดเร็วในการพัฒนา และ Launch เปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 3. Quality – แม้จะมีความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ออกมา แต่ความเร็วนั้นก็จะต้องมาควบคู่พร้อมกับคุณภาพด้วย 

 

สำคัญที่สุดคือการที่ทีม DevX จะต้องนำกระบวนการ Setting หรือแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในซิลิคอนวัลเลย์ ผ่านการผสมผสานกับประสบการณ์ของบุคลากรภายในบริษัทที่เคยมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรเหล่านั้น มาร่วมกันออกแบบ ‘Journey’ ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้นักพัฒนาของ KBTG ทำงานได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพในด้านการทำงานดีเทียบเท่าบริษัทจากซิลิคอนวัลเลย์ ภายใต้การปรับใช้กับบริบทการทำงานของทีม KBTG

 

เพราะที่สุดแล้ว ทีมนักพัฒนาของ KBTG ในวันนี้ไม่ได้แค่พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริโภคในตลาดประเทศไทยใช้งานเท่านั้น แต่จะต้องมองไปไกลถึงการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่จะสามารถยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลในระดับภูมิภาค (Regional) ทั้งในจีน ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม

 

เปิดแผน-KBTG-ภายใต้แผนกใหม่

 

จิรัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์ Assistant Managing Director แผนก Software Development Excellence KBTG ยังได้กล่าวเพิ่มถึงมุมมองการ Recruit บุคลากรใหม่ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนก Software Development Excellence อีกด้วยว่า “ทักษะจำเป็นสำหรับคนที่จะมาร่วมทีม DevX นั้น จะไม่ต่างจากวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ Software Engineer ทั่วไป เพียงแต่แทนที่จะทำซอฟต์แวร์เพื่อธนาคารหรือลูกค้า ทีม DevX จะทำงานเพื่อเพื่อนนักพัฒนาด้วยกัน โดยมุ่งไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

 

“ดังนั้นสมาชิกในทีมจึงจำเป็นต้องเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ พร้อมเป็นกระบอกเสียง และช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างเต็มที่ โดย KBTG ตั้งเป้าที่จะมีพนักงานในแผนก Software Development Excellence ประจำอยู่ในไทย จีน และเวียดนาม”  

 

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนก Software Development Excellence โดย KBTG สามารถส่ง CV เพื่อยื่นเข้ารับการสมัครได้ที่ [email protected]   

 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories