×

กสิกรไทยลดดอกเบี้ยช่วยลูกค้า ‘กลุ่มเปราะบาง’ 0.25% นาน 6 เดือน มีผล 16 พ.ค. นี้

30.04.2024
  • LOADING...
กสิกรไทย

ธนาคาร กสิกรไทย ประกาศปรับลดดอกเบี้ยช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบาง 0.25% สำหรับเงินกู้ (Loan) ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นระยะเวลา 6 เดือน ทั้งลูกค้าบุคคลและ SMEs โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ซึ่งลูกค้าจะได้รับการปรับลดดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน

 

วันนี้ (30 เมษายน) รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่และไม่ทั่วถึง ธนาคารตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีต่อลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง จึงออกนโยบายช่วยเหลือปรับลดดอกเบี้ย 0.25% สำหรับเงินกู้ (Loan) ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เพื่อสะท้อนความห่วงใยของธนาคารที่มีต่อลูกค้าและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางให้สามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่ภาวะสมดุลและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งลูกค้าบุคคลและ SMEs มีจำนวนประมาณ 200,000 ราย วงเงินสินเชื่อรวมประมาณ 82,000 ล้านบาท

 

สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางของธนาคารกสิกรไทยที่จะได้รับความช่วยเหลือมี 2 กลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 

  1. ลูกค้าบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ‘สินเชื่อบ้าน’ หรือ ‘สินเชื่อบ้านช่วยได้’ ที่มีวงเงินอนุมัติรวมกับธนาคารกสิกรไทยไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามข้อมูลธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ตามการประเมินของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวครั้งล่าสุด

 

  1. ลูกค้า SMEs ที่มียอดค้างชำระเงินกู้กับธนาคารกสิกรไทยและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับธนาคารกสิกรไทยรวมกันแล้วไม่เกิน 2,000,000 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และมียอดขายไม่เกิน 200,000 บาทต่อเดือน ตามการประเมินของธนาคาร ณ วันที่ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อดังกล่าวครั้งล่าสุด

 

โดยลูกค้ากลุ่มเปราะบางทั้งสองกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือต้องมีสถานะหนี้เป็นปกติและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการอื่นๆ ของธนาคาร นอกจากนี้ถ้าลูกค้ากลุ่มเปราะบางใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภท ทั้งสินเชื่อบ้านและสินเชื่อ SMEs และเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะได้รับการลดดอกเบี้ยทั้งสองผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การคัดเลือกลูกค้าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

 

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากพูดคุยของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน และผู้บริหาร 4 ธนาคารใหญ่เมื่อสัปดาห์ก่อน รวมทั้งการประชุมของสมาคมธนาคารไทยที่ออกแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้กลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคลและ SMEs

 

ทั้งนี้ ลูกค้ากลุ่มเปราะบางที่ได้รับการพิจารณาจากธนาคารในโครงการความช่วยเหลือนี้จะได้รับการปรับลดดอกเบี้ยแบบอัตโนมัติโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ และไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งธนาคารจะดำเนินการส่ง SMS แจ้งให้ลูกค้าท่านนั้นทราบ (โดยไม่มีการแนบลิงก์) ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้กับธนาคาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising