×

KBANK เตรียมดำเนินคดีเพิ่ม หลัง STARK เบี้ยวหนี้กว่า 5.3 พันล้านบาท

24.05.2024
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) หรือ STARK ชำระคืนนี้หุ้นกู้รวมมูลค่ากว่า 5 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ให้กับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยกำหนดให้จ่ายภายใน 30 วัน ไม่เกินวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

 

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เลยกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามคำพิพากษาและคำบังคับของศาลแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้มิได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาดังกล่าว ดังนั้น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาต่อไปโดยเร็ว และหากมีความคืบหน้าที่สำคัญประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้รับทราบต่อไป

 

ทั้งนี้ เงินต้นและดอกเบี้ยในส่วนของหุ้นกู้ที่ STARK ต้องชำระคืนแบ่งเป็นหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จำนวน 2,268,936,691.27 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 5.50% ต่อปี ของเงินต้นตามหุ้นกู้ชุดที่ 1 จำนวน 1,291,500,000 บาท และดอกเบี้ยในอัตรา 5.90% ต่อปีของเงินต้นตามหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 949,500,000 บาท นับแต่วันฟ้องเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 

 

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จำนวน 3,045,638,427.17 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 5.80% ต่อปี ของเงินต้นตามหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวน 1,701,100,000 บาท และดอกเบี้ยในอัตรา 6% ต่อปี ของเงินต้นตามหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวน 1,322,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising